• امروز : شنبه - ۲۰ خرداد - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 10 June - 2023

سید جواد موسوی جم

profile-87486

874860012

سمت:

صاحب امتیاز - مدیر مسئول

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی خابران می باشند.

محمدجواد شریفی

profile-1

874860001

سمت:

عکاس-خبرنگار-سردبیر

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.

کریم حیدری رام

profile-2

874860002

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.

کوثر بدری

profile-4

874860004

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ 1401/02/31 هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

سیده فاطمه حسینی

profile-3

874860003

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.

رضا بوری پور

profile-5

874860005

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ 1400/02/31 هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

یسنا خالدی

Profile-6

874860006

سمت:

عکاس-خبرنگار-گوینده

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.​

رضا حیدری

profile-7

874860007

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.​

فاطمه موری

profile-8

874860008

سمت:

عکاس-خبرنگار-گوینده

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.​​

نسیمه راشدی

profile-9

874860009

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.​

مصطفی خواجه

Group 5

874860013

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ 1400/08/30 هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

مجید براجعی

profile-11

874860011

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ 1401/06/13 هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.